Gsm achter het stuur

Het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur leidt tot een geldboete en zelfs tot een (onmiddellijke) intrekking van het rijbewijs.

 

De wet is duidelijk: Het is volgens artikel 8.4 van de Wegcode verboden om, behalve wanneer je stilstaat of geparkeerd bent, een mobiel elektronisch apparaat met een scherm te gebruiken, vast te houden of te manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.

 

De wet verbiedt dus niet enkel het gebruik van een mobiel elektronisch toestel achter het stuur maar ook het vasthouden of het manipuleren ervan. Daarnaast mag je dit toestel ook niet gebruiken, vasthouden of manipuleren wanneer je in de file stilstaat of voor een verkeerslicht staat. Dit wordt niet begrepen onder het stilstaan of parkeren van artikel 8.4 van de Wegcode.

Straffen

 

Een inbreuk wordt gekwalificeerd als een overtreding van de derde graad. Deze overtreding kan leiden tot een voorstel tot onmiddellijke inning of tot een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs in bepaalde gevallen. Mocht je daarnaast gedagvaard worden, dan loop je het risico op hogere boetes en zelfs op een rijverbod

 

 

Onmiddellijke intrekking

 

Via een omzendbrief van de parketten hebben de politiediensten duidelijke instructies gekregen over hoe zij moeten optreden wanneer ze een overtreding vaststellen.

 

Wanneer de politie een bestuurder betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, moeten zij contact opnemen met het parket met het oog op een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Deze termijn van de intrekking verschilt per arrondissement. Zo zal de bestuurder in Oost-Vlaanderen voor een termijn van 15 dagen zijn rijbewijs kwijt zijn.

 

In volgende situaties gaat men over tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs:
- Het gaat gepaard met verkeersonveilig gedrag, en/of;
- De overtreder is een professionele chauffeur, en/of;
- Er is sprake van recidive in hoofde van de bestuurder.

 

Wanneer je als vrachtwagenchauffeur betrapt wordt op het gebruik, het vasthouden of het manipuleren van een mobiel toestel achter het stuur, zal je rijbewijs dus onmiddellijk worden ingetrokken.

 

Arbeidsrechtelijke gevolgen

 

Wanneer het rijbewijs van een chauffeur tijdelijk wordt ingetrokken, dan kan hij tijdelijk zijn functie als chauffeur niet meer uitoefenen. In bepaalde gevallen kan de werknemer een andere functie in de onderneming opnemen, vb in het magazijn. Is dat niet mogelijk, dan wordt de arbeidsovereenkomst geschorst zonder loon.

Bron/ de wegcode

lees verder

Zakenkantoor Lecompte

Elke werkdag bereikbaar vanaf 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u30! Op zaterdag via afspraak.

Onze troeven


  • Meer dan 40 jaar ervaring
  • Een familiebedrijf, dat luistert naar u!
  • Steeds bereikbaar voor advies
  • Noodlijn 24/7 beschikbaar
maak een afspraak online schade-aangifte

Wij vergelijken voor jou!

De scherpste tarieven en beste opties dankzij onze samenwerking met diverse partners:

Back to top