Afschaffing fiscale voordeel lange termijnsparen vanaf 1 januari 2024

Afchaffing fiscale voordeel lange termijnsparen op 1 januari 2024

 

Huidige belastingvoordeel langetermijnsparen

Vandaag bestaat er een federaal belastingvoordeel voor langetermijnsparen.

Je komt hiervoor in aanmerking door stortingen te doen voor een levensverzekeringscontract of via de kapitaalaflossingen voor jouw tweede woning.

Het maximumbedrag dat in aanmerking komt is afhankelijk van jouw inkomen, maar wordt sowieso maximaal beperkt tot €2.350 (inkomstenjaar 2022).

Het belastingvoordeel is gelijk aan 30% van voormelde bedrag. Bijgevolg bedraagt het maximale fiscale voordeel €705 (inkomstenjaar 2022).

Beperking toepassingsgebied langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 is het de bedoeling om het toepassingsgebied van het fiscale voordeel echter te beperken. Leningen die vanaf die datum worden aangegaan zullen niet langer in aanmerking komen voor het fiscale voordeel voor langetermijnsparen. Hetzelfde geldt voor levensverzekeringscontracten die dienen als waarborg van dergelijke lening (de zogenaamde schuldsaldoverzekeringen) en de tak 21 en tak 23 producten via langetermijnsparen.

Bijgevolg worden alle fiscale voordelen inzake het langetermijnsparen die direct of indirect betrekking hebben op het verkrijgen van vastgoed afgeschaft. Alsook het fiscaal voordeel verdwijnt  voor stortingen in het kader van ‘gewone’ levensverzekeringen (Tak 21 en Tak 23).

 

Zoals steeds gaat de aanpassing van de regeling ook gepaard met enkele overgangsmaatregelen.

Ten eerste eerbiedigt de aanpassing het fiscale voordeel voor lopende leningen. Dit betekent dat als je op vandaag van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen geniet ingevolge een lening of schuldsaldoverzekering, dit ook zo blijft tot het einde van de looptijd. Het is echter niet toegestaan dat je de looptijd gaat verlengen. Dit kan wel, maar fiscaal gezien zal dit geen impact hebben. Het voordeel zal nog steeds beperkt worden tot de oorspronkelijke looptijd.

De nieuwe beperking geldt ook pas vanaf 1 januari 2024. Tot die datum kan je dus nog bijkomend in vastgoed financieren via de afsluiting van een lening met behoud van het hieraan gekoppelde fiscale voordeel voor langetermijnsparen.

Lees verder

Zakenkantoor Lecompte

Elke werkdag bereikbaar vanaf 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u30! Op zaterdag via afspraak.

Onze troeven


  • Meer dan 40 jaar ervaring
  • Een familiebedrijf, dat luistert naar u!
  • Steeds bereikbaar voor advies
  • Noodlijn 24/7 beschikbaar
maak een afspraak online schade-aangifte

Wij vergelijken voor jou!

De scherpste tarieven en beste opties dankzij onze samenwerking met diverse partners:

Back to top